خرید جا نانی پلاستیکی صورتی با امکان ارسال به سراسر ایران

یکی ازوسایل پرکاربرد درآشپزخانه جای نان پلاستیکی است که برای نگهداری بهترنان ازآن استفاده می شود. باخرید جا نانی می توانید نان رابه راحتی تاچندروز به صورت تازه نگه داری کنید، البته این ظروف کاربردهای بیشتری دارند که درادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

خرید جا نانی پلاستیکی صورتی با امکان ارسال به سراسر ایران

جای نان پلاستیکی

جای نان پلاستیکی جان نان پلاستیکی درسایزها وطرحهای گوناگونی دربازارعرضه می شودوفضای بسیارکمی رادر آشپزخانه اشغال می کند،می توان آن را بر روی کابینت قرار داد تا به راحتی دردسترس باشد.

هنگامی که شما ازیک جانانی استفاده می کنید دیگر لازم‌نیست نان را درکیسه های فریزر قراررهید وباعث تولید زیاله کمتری می شود وبه نوعی به حفظ محیط زیست نیز کمک می شود.

درب این ظروف به گونه ای است که وقتی بسته می شود مانع ورود هوابه ظرف می شود ولی درعین حال گردش هوادرداخل ظرف وجود داردومانع ایجاد رطوبت داخل ظرف وکپک زدن نان می شود.

ازجای نان پلاستیکی می توانید برای نگهداری انواع نان وکیک وشیرینی استفاده کنید، البته بهتراست این ظروف به طورکامل پرنشودتاجریان هوابه خوبی درآن برقرار باشد.

ازاین ظروف می توانید درمسافرتها، تفریحات، بیمارستان، اداره وبسیاری امکان دیگرهم استفاده کنید ونان وسایر اقلام ضروری رادرآن قراردهید.

نان را بعد ازخریدن وبه خانه آوردن، بهتر است اول دریک پارچه یاسفره قراردهید تادمای خودرا کامل ازدست بدهد وسپس آنرا به تکه های کوچک بریده ودرجانانی قراردهید به این صورت نان خشک وبیات نمی شود وتا چند روزشما نان تازه درمنزل دارید.

درگذشته ازاین ظروف بیشتراستفاده می شد ودراکثرخانه ها یک جا نانی درآشپزخانه وجودداشت اما امروزه اکثر افراد برای نگهداری نان آن را درفریزر یا یخچال قرار می دهند که روش مناسبی نیست ولی با این ظروف نان تازگی خودراحفظ می کند وهمیشه نان تازه وسالم دردسترس دارید.

برای مناطقی که رطوبت زیادی دارند مثل شهرهایی که کناردریا هستند، استفاده ازجانانی پلاستیکی بسیار ضروری است چون به خاطر رطوبت زیاد، اگر نان درتماس مستقیم باهوا باشد خیلی زود کپک می زند وخراب می شود ولی این ظروف به علت این که درب آنها حالت چفت وبست دارد مانع ورود هوا به ظرف می شود.

این ظروف چون درتماس مستقیم‌با ماده غذایی است ازبهترین‌مواد اولیه ساخته شده ودربرابررطوبت ونفوذهوامقام است وباعث تغییر درطعم‌وبوی نان یا هرماده غذایی که درآن قرار بدهید نمی شود.

با استفاده از جانانی ازریخته شدن نان ریزه داخل آشپزخانه جلوگیری می شودوآشپزخانه هنگام استفاده از نان کمترکثیف می شود.

جانانی پلاستیکی بیشتر به شکل مستطیلی است ودرابعاد مختلف دربازار وجود دارد، ازاین ظروف به دلیل ویژگی وساختاری که دارند می توان برای نگهداری میوه وسبزیجات نیز استفاه کرد.

جانانی دررنگ های مختلف به بازار عرضه می شود، امروزه رنگ های روشن مثل رنگ صورتی طرفدارزیادی دارد ومی توان باخرید آن ازطریق این سایت به راحتی رنگ ومدل دلخواه راانتخاب وبه صورت رایگان برای شما ارسال خواهدشد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.